پروژه های صنعتی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

کارخانجات والعصر
خدمات ارائه شده : تامین 26 دستگاه الکتروپمپ استاینلس استیل فشارقوی
شرکت باطری سازی صبا باطری
خدمات ارائه شده : 12 تامین انواع پمپ و بوستر ست ایتاینلس استیل Lowara 316L جهت انتقال اسید
شرکت مرغ اجداد زربال
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی
شرکت آذین خودرو
خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل
نیروگاه کهنوج - شرکت آذرخش
خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل تامین آب خام
ایستگاه راه آهن مشهد ( تصفیه آب لوکوموتیو )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استاینلس استیل
شرکت ایران خودرو
خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل
شرکت ایران خودرو دیزل
خدمات ارائه شده : پمپ های زمینی و کفکش
شرکت سایپا
خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل
شرکت سایپای کاشان
خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل
 

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی