پروژه های صنعتی کالاپمپ


پروژه های صنعتی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

کارخانجات والعصر

خدمات ارائه شده : تامین 26 دستگاه الکتروپمپ استاینلس استیل فشارقوی

شرکت باطری سازی صبا باطری

خدمات ارائه شده : 12 تامین انواع پمپ و بوستر ست ایتاینلس استیل Lowara 316L جهت انتقال اسید

شرکت مرغ اجداد زربال

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی

شرکت آذین خودرو

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل

نیروگاه کهنوج - شرکت آذرخش

خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل تامین آب خام

ایستگاه راه آهن مشهد ( تصفیه آب لوکوموتیو )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استاینلس استیل

شرکت ایران خودرو

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل

شرکت ایران خودرو دیزل

خدمات ارائه شده : پمپ های زمینی و کفکش

شرکت سایپا

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل

شرکت سایپای کاشان

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی و زمینی استاینلس استیل

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq