پروژه های صنعتی کالاپمپ 6


پروژه های صنعتی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

شرکت البرز دارو

خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل

شرکت امین آر

خدمات ارائه شده : 12 پمپ های استاینلس استیل

شرکت انرژی بخار صنعت (سازنده دیگ بخار)

خدمات ارائه شده : پمپ های زمینی استاینلس استیل

شرکت ایران بویلر ( سازنده دیگ بخار)

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی استاینلس استیل

شرکت ایرتویا

خدمات ارائه شده : پمپ های ساختمانی و تاسیساتی وطبقاتی

شرکت بازار بخار

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی استاینلس استیل

شرکت پترو سیاحت

خدمات ارائه شده : پمپ های ساختمانی و تاسیساتی وطبقاتی

شرکت بخار گشتر خاور ( سازنده دیگ بخار )

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی استاینلس استیل

شرکت بهسازان انرژی گستر

خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

شرکت پارتانا

خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های آبرسانی

<< صفحه ششم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq