پروژه های صنعتی کالاپمپ 3


پروژه های صنعتی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

شرکت نستله ایران

خدمات ارائه شده : تامین الکتروپمپ های لجن کش SS316 و بوسترپمپ سه پمپه دور متغیر استاینلس استیل

کارخانه سیمان ارومیه

خدمات ارائه شده : 12 تامین الکتروپمپ فشارقوی

شرکت فراز تصفیه

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های لجن کش

شرکت تلاشگران مس کرمان

خدمات ارائه شده : پمپ های استانیلس استیل

کارخانجات صنعتی میلاد

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی

شرکت فولاد اسفراین

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های لجن کش

شرکت آو

خدمات ارائه شده : تامین پنج دستگاه الکتروپمپ طبقاتی استاینلس استیل 110 کیلووات

شرکت توسعه و عمران اراضی کشور

خدمات ارائه شده : تامین 8 دستگاه الکتروپمپ 500 کیلووات و 8 دستگاه لجن کش 50 کیلووات

شرکت فولاد خراسان

خدمات ارائه شده : تامین پمپ های استاینلس استیل فشار قوی جهت سیستم تصفیه آب

شرکت تولیدی برنا باطری

خدمات ارائه شده : انواع پمپ های استاینلس استیل 316L جهت انتقال اسید

<< صفحه سوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq