پروژه های صنعتی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

شرکت نستله ایران
خدمات ارائه شده : تامین الکتروپمپ های لجن کش SS316 و بوسترپمپ سه پمپه دور متغیر استاینلس استیل
کارخانه سیمان ارومیه
خدمات ارائه شده : 12 تامین الکتروپمپ فشارقوی
شرکت فراز تصفیه
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های لجن کش
شرکت تلاشگران مس کرمان
خدمات ارائه شده : پمپ های استانیلس استیل
کارخانجات صنعتی میلاد
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی
شرکت فولاد اسفراین
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های لجن کش
شرکت آو
خدمات ارائه شده : تامین پنج دستگاه الکتروپمپ طبقاتی استاینلس استیل 110 کیلووات
شرکت توسعه و عمران اراضی کشور
خدمات ارائه شده : تامین 8 دستگاه الکتروپمپ 500 کیلووات و 8 دستگاه لجن کش 50 کیلووات
شرکت فولاد خراسان
خدمات ارائه شده : تامین پمپ های استاینلس استیل فشار قوی جهت سیستم تصفیه آب
شرکت تولیدی برنا باطری
خدمات ارائه شده : انواع پمپ های استاینلس استیل 316L جهت انتقال اسید

<< صفحه سوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های صنعتی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی