icon-home صفحه اصلی > پمپ > پمپ آب خانگیپمپ، الکتروپمپ، کالاپمپ

پمپ، پمپ آب خانگی، پمپ آب، قیمت پمپ آب

کالاپمپ تخصصی ترین مرکز مشاوره، تامین و تعمیر پمپ آب خانگی و پمپ صنعتی

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه


 پمپ آب خانگی محیطی PMپنتاکس سری

 الکتروپمپ محیطی پنتاکس

Pentax PM Series

 پمپ آب پنتاکس
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CBپنتاکس سری

 الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

Pentax CB Series

 پمپ آب پنتاکس
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی خودمکش APپنتاکس سری

 الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

Pentax AP Series

 پمپ آب پنتاکس
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی خودمکش CAM پنتاکس سری

 الکتروپمپ خودمکش پنتاکس

Pentax Cam Series

 پمپ آب پنتاکس
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CM پنتاکس سری

 الکتروپمپ سانتریفیوژ پنتاکس

Pentax CM Series

 پمپ آب پنتاکس
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی لوارا PM16سری

الکتروپمپ سطحی کوچک لوارا

Lowara P Series

 پمپ آب لوارا
اطـلاعـات بـیشتــر

پمپ آب خانگی خودمکش APسایر سری

الکتروپمپ خودمکش سایر

Saer AP Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ FCسایر سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ سایر

Saer FC Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی خودمکش Mسایر سری

الکتروپمپ خودمکش سایر

Saer M Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CBسایر سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ سایر

Saer CB Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

KFپمپ آب خانگی سایر سری


الکتروپمپ خانگی سایر

Saer KF Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

 BPپمپ آب خانگی سایر سری


الکتروپمپ خانگی سایر

Saer BP Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CM سایر سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ سایر

Saer CM Series

 پمپ آب سایر
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی خودمکش SWA ابارا سری

الکتروپمپ خودمکش ابارا

Ebara SWA Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CMC ابارا سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا

Ebara CMC Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

  پمپ آب خانگی محیطی PRAابارا سری

الکتروپمپ محیطی ابارا

Ebara PRA Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CMB ابارا سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا

Ebara CMB Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CDA ابارا سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا

Ebara CDA Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی خودمکش AGAابارا سری

الکتروپمپ خودمکش ابارا

Ebara AGA Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

 پمپ آب خانگی سانتریفیوژ CMA ابارا سری

الکتروپمپ سانتریفیوژ ابارا

Ebara CMA Series

 پمپ آب ابارا
اطـلاعـات بـیشتــر

پمپ، پمپ آب خانگی، پمپ آب، قیمت پمپ آب

امروزه با استقبال بیش از حد مردم از شهرنشینی و افزایش جمعیت شهر ها و به طبع افزایش ساخت و ساز مجتمع های مسکونی مرتفع و برج های مسکونی تجاری، تامین آب واحد ها در طبقات بالا امری اجتناب ناپذیر شده است و برای رفع این مشکل و آبدهی مناسب در هر واحد از انواع پمپ های سانتریفیوژ تک پروانه، دو پروانه و چند پروانه و در شرایط ساختمان با طبقات و واحد های بسیار بیشتر و حجم مصرف آب زیاد از بوستر پمپ های دو یا چند پمپه استفاده می شود.
در بسیاری از مناطق ایران نیز یکی از بزرگترین مشکلات و معضل های ساختمان ها و مجتمع های مسکونی کمبود آب و یا فشار کم آب منطقه می باشد به گونه ای که ساکنین با مشکل کم آبی یا بی آبی در واحد های خود مواجه هستند. برای رفع این مشکل از پمپ آب یا پمپ آب خانگی استفاده می شود.پمپ آب خانگی با مکش آب از منبع و با ایجاد افزایش فشار آب باعث رفع این مشکل شده و آب را بسته به نوع، میزان هد و دبی (میزان آبدهی ) پمپ به طبقات بالاتر منتقل و هدایت می کند.
گروه صنعتی کالاپمپ سبد محصولات خود را از برندهای معتبر تکمیل کرده است تا مشتریان ما با یک مشاوره فنی تخصصی بهترین گزینه را انتخاب و با گارانتی طلایی استفاده نمایند.

kalapump-pump: پمپ آب، پمپ آب خانگی

: پمپ آب خانگی ، پمپ آب یا پمپ تقویت فشار آب ساختمان نیز نامیده می شود.پمپ آب خانگی به چهار دسته تقسیم می شود


: پمپ آب خانگی نیم اسب
پمپ های آب خانگی نیم اسب برای ساختمان های تک طبقه با متراژحداکثر 150 متر استفاده می شود.

: پمپ آب خانگی یک اسب
پمپ آب خانگی یک اسب بشقابی در ساختمان های سه طبقه شش واحدی با متراژ حداکثر 75 متر( هر واحد آپارتمان) یا ساختمان های چهار طبقه هشت واحدی با متراژ حداکثر 68 متر (هر واحد آپارتمان) کرایی داشته و نصب می شود.
پمپ های خانگی یک اسب دو پروانه برای ساختمان های چهار طبقه هشت واحدی با متراژ حداکثر 75 متر (هر واحد آپارتمان) مورد استفاده قرار می گیرد.


: پمپ آب خانگی یک و نیم اسب
پمپ آب خانگی یک و نیم اسب دو پروانه برای ساختمان های پنج طبقه ده واحدی با متراژ حداکثر 100 متر (هر واحد آپارتمان) نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.


: پمپ آب خانگی دو اسب
پمپ آب خانگی دو اسب برای ساختمان های پنج طبقه چهارده واحدی با متراژ حداکثر 100 متر (هر واحد آپارتمان) نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.


 kalapump-pump عوامل موثری که در انتخاب پمپ آب بسیار موثر هستند نیز به شرح زیر می باشد :

tik تعداد طبقات ساختمان
tik تعداد واحدهای ساختمان
tik متراژ هر واحد از ساختمان
tik میزان مصرف آب کل ساختمان
tik طول، مسیر و سایز لوله های کار شده در ساختمان
tik محل نصب پمپ (بعد از کنتور آب یا پشت بام ساختمان ) و...

kalapump-pump آموزش انتخاب پمپ با استفاده از نمودار های منحنی ثبت شده در کاتالوگ هر محصول :

1- مشخصات فنی پمپ
2-نشانگر میزان دبی پمپ
3- نشانگر میزان هد (میزان جابجایی مایع در ارتفاع) پمپ
4-حداکثر اینچ خروجی پمپ که این گزینه مربوز به پمپ های صنعتی می باشد.
 
 
پمپ آب، پمپ آب خانگی، پمپ آب پنتاکس، پمپ آب خانگی پنتاکس، قیمت پمپ پنتاکس، پمپ سانتریفیوژ پنتاکس، الکتروپمپ پنتاکس، پمپ آب لوارا، پمپ آب خانگی لوارا، قیمت پمپ لوارا، پمپ سانتریفیوژ لوارا، الکتروپمپ لوارا، پمپ آب CS، پمپ آب خانگی CS، قیمت پمپ CS، پمپ سانتریفیوژ CS، الکتروپمپ CS، پمپ آب ابارا، پمپ آب خانگی ابارا، قیمت پمپ ابارا، پمپ سانتریفیوژ ابارا، الکتروپمپ ابارا، پمپ آب سایر، پمپ آب خانگی سایر، قیمت پمپ سایر، پمپ سانتریفیوژ سایر، الکتروپمپ سایر، pentax pump , lowara pump , CS pump, ebara pump , saer pump

tik جهت خرید پمپ آب خانگی بیشتر از توان دو اسب برای ساختمان ها با طبقات و واحد های بیشتر از موارد ذکر شده با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

phone تلفن واحد فروش : 88952578      phone تلفکس : 88952798           email ایمیل شرکت : Info[at]kalapump[dot]com


پمپ آب خانگی، پمپ آب، قیمت پمپ آب، پمپ خانگی ، الکتروپمپ آب خانگیپمپ آب خانگی، پمپ آب، قیمت پمپ آب، پمپ خانگی ، الکتروپمپ آب خانگی