پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

شرکت پتروشیمی جم
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی و شناور های داپلکس جهت آب دریا سری ZR8
شرکت پتروشیمی تندگویان
خدمات ارائه شده : 12 الکتروپمپ های استاینلس استیل زمینی
شرکت پتروشیمی مهاباد
خدمات ارائه شده : پمپ های آبرسانی و شناور

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ، پروژه پمپپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ، پروژه پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی