پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ


پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

پالایشگاه تهران

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های شناور جهت تخلیه روغن و جداسازی از آب

سکو های نفتی و گازی سلمان

خدمات ارائه شده : 12 دستگاه الکتروپمپ استاینلس استیل طبقاتی ضد انفجار

پالایشگاه نفت پارس

خدمات ارائه شده : پمپ های کفکش و لجن کش از طریق شرکت دریا پالا

پالایشگاه آبادان

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استنلس استیل زمینی

پالایشگاه گاز فجر جم

خدمات ارائه شده : پمپ های زمینی استاینلس استیل و چدنی

پتروشیمی فجر (2)

خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی

پتروشیمی پارس

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های طبقاتی استاینلس استیل

شرکت گاز پارس جنوبی

خدمات ارائه شده : پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن

شرکت پتروشیمی آبادان

خدمات ارائه شده : انواع پمپ های زمینی استاینلس استیل

شرکت پترو صنعت اصفهان

خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی استاینلس استیل

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ، پروژه پمپپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ، پروژه پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq