پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

پالایشگاه تهران
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های شناور جهت تخلیه روغن و جداسازی از آب
سکو های نفتی و گازی سلمان
خدمات ارائه شده : 12 دستگاه الکتروپمپ استاینلس استیل طبقاتی ضد انفجار
پالایشگاه نفت پارس
خدمات ارائه شده : پمپ های کفکش و لجن کش از طریق شرکت دریا پالا
پالایشگاه آبادان
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های استنلس استیل زمینی
پالایشگاه گاز فجر جم
خدمات ارائه شده : پمپ های زمینی استاینلس استیل و چدنی
پتروشیمی فجر (2)
خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی
پتروشیمی پارس
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های طبقاتی استاینلس استیل
شرکت گاز پارس جنوبی
خدمات ارائه شده : پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن
شرکت پتروشیمی آبادان
خدمات ارائه شده : انواع پمپ های زمینی استاینلس استیل
شرکت پترو صنعت اصفهان
خدمات ارائه شده : پمپ های طبقاتی استاینلس استیل
 

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ، پروژه پمپپروژه های نفت، گاز و پتروشیمی کالاپمپ، پروژه پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی