icon-home صفحه اصلی > پمپ > بوستر پمپبوستر پمپ، بوستر پمپ آبرسانی، بوستر پمپ آتش نشانی

کالاپمپ تخصصی ترین مرکز مشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

: بوستر پمپ، بوستر ست

بوستر پمپ عبارت است از سیستمی شامل یک یا چند دستگاه پمپ به همراه تجهیزات کنترلی که جهت افزایش فشار در سیستم های تاسیساتی مختلف بکار می روند . تجهیزات شامل قطعات کنترلی، کلید فشار ( پرشر سوئیچ ) و لوازم جانبی نظیر منبع تحت فشار، شیر آلات و اتصالات لازم خواهد بود. وظیفه بوستر ست ها رساندن آب در مواقع لزوم به سیستم مصرف ( شبکه ) می باشد. هنگامی که در شبکه نیازی به آب نباشد، پمپ ها استارت نمی شوند و خاموش می مانند. هنگامی که شیری در شبکه باز می شود که به طبع آن فشار نیز افت خواهد کرد، پمپ شروع به کار خواهد نمود.
در مواقعی که جهت رساندن آب و افزایش فشار آب، حجم مصرف از یک حدی بیشتر باشد و این مصرف متغیر و غیر ثابت باشد، طراح سیستم باید از 2 یا چند پمپ جهت پمپاژ استفاده نماید. در بوستر پمپ ها با استفاده از سیستم کنترلی و منطقی که در آن تعریف شده است پمپ ها روشن و خاموش می شوند. این فرایند نحوه عملکرد پمپ ها در سیستم بوستر پمپ از طریق تنظیمات لازم در تابلو برق و یا پرشر سوئیچ سیستم انجام خواهد شد.
فرایند کلی بوستر پمپ ها بدین شکل می باشد که در صورتی که در شبکه نیاز به آب باشد، پمپ اول استارت خورده و شروع به پمپاژ آب و آبرسانی می نماید.هنگامی که مصرف مورد نیاز آب بیشتر شود پمپ دوم نیز استارت خورده و پمپ اول را پوشش داده و حجم مورد نیاز آب را به داخل لوله پمپاژ می نماید.بدین شکل در صورت مصرف بیشتر نیز پمپ های بعدی به ترتیب استارت خورده و آبرسانی می نمایند.

 kalapump-pump اجزاء تشکیل دهنده بوستر پمپ ها :

1- پمپ ها یا الکتروپمپ ها که بخش اصلی بوستر پمپ ها را تشکیل می دهند که شامل یک یا چند دستگاه خواهد بود.
2- تابلو برق و یا سیستم کنترل بوستر ست ها، که جهت کنترل خاموش یا روشن شدن پمپ ها بکار می رود و منطق کنترلی مورد نظر مصرف کننده، از طریق تنظیمات انجام شده و به سیستم اعمال میگردد.
3- شیر آلات و اتصالات بوستر پمپ ها که به تعداد مورد نیاز به کار میروند.
4- کلکتوور ورودی و خروجی بوستر پمپ ها
5- منبع تحت فشار
6- فیلتر یا صافی آب، در مواردی استفاده خواهد شد که ممکن است آب حاوی ذرات معلق جامد باشد.
7- لرزه گیر جهت جلوگیری از ارتعاش الکتروپمپ . لازم به ذکر است در بوستر ست هایی که از پمپ های اروپایی و مدرن امروزی استفاده میشود به علت لرزش بسیار کم، نیازی به استفاده تز لرزه گیر نمی باشد.
8- جوکی پمپ ها در بوستر پمپ هایی که پمپ های اصلی آن توان بالایی دارند معمولا بیش از 5.5 یا 7.5 اسب دارند استفاده می شوند زیرا ممکن است مواقعی در شبکه نیاز به دبی های بسیار کمتری از دبی حتی یکی از پمپ های اصلی باشد.در چنین مواردی و برای پوشش دادن حداقل دبی ها از جوکی پمپ ها با توان و دبی خیلی کمتر از پمپ های اصلی و با فشار تقریبا برابر با پمپ های اصلی می باشد استفاده می شوند.

 kalapump-pump  جوکی پمپ :

جوکی پمپ جهت جلوگیری از استارت پمپ یا پمپ های اصلی در موارد کاهش دبی می باشد. در واقع پمپ جوکی جهت تامین دبی های کم تر به نسبت پمپ های اصلی، استارت خورده و پمپاژ مینماید.
* انواع جوکی پمپ :
1-جوکی پمپ جهت تامین فشار که در بوستر پمپ های آتش نشانی بکار می روند و در این صورت دبی پمپ جوکی باید کمتر از یک سوم دبی پمپ یا پمپ های اصلی باشد.
2-جوکی پمپ جهت تامین دبی که در پروژه های صنعتی و آبرسانی ساختمان بکار میروند. در این صورت دبی پمپ جوکی باید کمتر از نصف دبی پمپ اصلی باشد.
لازم به ذکر است در بوستر پمپ های دور ثابت از جوکی پمپ استفاده نمی شود.

 kalapump-pump انواع بوستر پمپ ها از دیدگاه قابلیت کنترل ( تابلو کنترلی ) :

1- بوستر پمپ های دور متغیر ( دور الکتروموتور پمپ ها متغیر می باشد)
منظور از سیستم های دور متغیر، تغییر فرکانس برق ورودی به بخش الکتروموتور تجهیزات صنعتی از طریق سیستم های مبدل فرکانس می باشد که با این طریق دور الکتروموتور مربوطه کاهش یا افزایش خواهد یافت.
در سیستم های دور متغیر استارت و استپ پمپ ها بر اساس مقادیر فشار بر روی کنترلر تعیین می شوند.هر مبدل فرکانس ( اینورتر )به یک مبدل فشار وصل شده است تا مقادیر فیزیکی نظیر فشار را برای مبدل فرکانس قابل تشخیص نموده و دستور chande over را صادر نماید.
فرایند عملکرد بوستر پمپ دور متغیر بدین شکل می باشد که در شروع، آب از طریق مخزن تامین میگردد.هنگامی که با افزایش مصرف، فشار به مقدار تنظیم شده Ps، پمپ اول استارت شده و با افزایش مصرف سرعت الکتروموتور پمپ بر اساس ثابت نگه داشتن فشار تنظیم می گردد.
در صورت افزایش مصرف و رسیدن پمپ به فشار حداکثری، پمپ دوم استارت می شود و باز سرعت بر اساس ثابت نگهداشتن فشار تغییر می یابد.با کاهش مصرفسرعت به حداقل سرعت پمپ کاهش یافته و یکی از پمپ ها خاموش می شود.در ادامه با کاهش مصرف، پمپ دوم نیز خاموش شده و مخزن را شارژ کرده تا در فشار Ps ثابت با قی بماند.
بوستر پمپ - بوستر ست 2- بوستر پمپ های دور ثابت (دور الکتروموتور پمپ ها متغیر می باشد )
در سیستم های دور ثابت استارت و استاپ پمپ ها بر اساس مقادیر فشار ست شده بر روی پرشرسویئچ ها تعیین مشود که هر پرشرسویئچ به یک پمپ متصل شده است.اختلاف فشار در واقع اختلاف بین فشار استارت و فشار قطع خواهد بود که به یک مقدار یکسان برای هر دو پمپ تنظیم شده است.( جهت درک بهتر فرایند عملکرد،توضیخات بر اساس بوستر پمپ 2 پمپه دور ثابت بر روی شکل زیر می باشد)
بوستر پمپ - بوستر ست در شروع عملکرد بوستر پمپ آب از طریق مخزن تامین می شود.هنگاهی که فشار مطابق شکل بالا به f1 افت می کند، پمپ اول استارت می شود.در زمانی که مصرف آب بیشتر می شود و فشار به f2 کاهش می یابد پمپ دوم استارت می شود.هنگامی که مصرف کم شد و فشار افزایش می یابد تا زمانی که به p2s می رسد یکی از پمپ ها قطع می شود. در صورتی که مصرف باز هم کم شود، پمپ مخزن را شارژ مینماید و در فشار p1s باقی می ماند.

 kalapump-pump انواع بوستر پمپ ها از دیدگاه نوع کاربرد :

1- بوستر پمپ های آبرسانی جهت تامین و آبرسانی شبکه ها و مجموعه های مختلف مصرف کننده آب طراحی و ساخته می شوند، که در بوستر پمپ های آبرسانی بهتر است از نوع دور متغیر باشند.
2- بوستر پمپ های آتش نشانی جهت تامین و آبسانی به سیستم ها وش شبکه های اتفائ حریق جهت خاموش کردن آتش مورد استفاده قرار میگیرد.

 kalapump-pump نکات برجسته در طراحی و استفاده از بوستر پمپ ها :

1- انتخاب فشار یا هد مناسب برای سیستم ( هد انتخاب شده در سیستم نباید بیشتر یا کمتر از هد مورد نیاز باشد. در صورت انتخاب هد بیشتر همانطور که قبلا ذکر شد به سیستم آبرسانی، لوله ها، اتصالات و شیرآلات فشار مضاعفی وارد شده و عمر سیستم مذکور و در نتیجه عمر ساختمان مورد نظر کاهش خواهد یافت.

 kalapump-pump انتخاب پمپ و بوستر پمپ مناسب برای سیستم های آبرسانی :

انتخاب پمپ و بوستر پمپ مناسب در سیستم های آبرسانی باعث افزایش طول عمر سیستم تاسیساتی ساختمان و در نتیجه باعث افزایش عمر ساختمان خواهد بود. تغییرات ناگهانی فشار در سیستم آبرسانی و همچنین انتخاب فشار های بالاتر از حد نیاز، باعث ضربه و صدمه رساندن به سیستم تاسیساتی که در معرض این فشار ها ی هیدرولیکی می باشند خواهد شد.صدمه زدن به سیستم تاسیسات ساختمان به تدریج باعث صدمه زدن و آسیب رسانی به کل ساختمان خواهد شد. یکی از علل پایین بودن عمر ساختمان در کشور ما متاسفانه رعایت نکردن اصول تاسیساتی که یکی از مهمترین موارد، مورد اشاره شده فوق می باشد.

 kalapump-pump  انتخاب و طراحی بوستر ست های آبرسانی :

در سیستم های دور متغیر استارت و استپ پمپ ها بر اساس مقادیر فشار بر روی کنترلر تعیین می شوند.هر مبدل فرکانس ( اینورتر )به یک مبدل فشار وصل شده است تا مقادیر فیزیکی نظیر فشار را برای مبدل فرکانس قابل تشخیص نموده و دستور chande over را صادر نماید.
فرایند عملکرد بوستر پمپ دور متغیر بدین شکل می باشد که در شروع، آب از طریق مخزن تامین میگردد.هنگامی که با افزایش مصرف، فشار به مقدار تنظیم شده Ps، پمپ اول استارت شده و با افزایش مصرف سرعت الکتروموتور پمپ بر اساس ثابت نگه داشتن فشار تنظیم می گردد.
در صورت افزایش مصرف و رسیدن پمپ به فشار حداکثری، پمپ دوم استارت می شود و باز سرعت بر اساس ثابت نگهداشتن فشار تغییر می یابد.با کاهش مصرفسرعت به حداقل سرعت پمپ کاهش یافته و یکی از پمپ ها خاموش می شود.در ادامه با کاهش مصرف، پمپ دوم نیز خاموش شده و مخزن را شارژ کرده تا در فشار Ps ثابت با قی بماند.

گروه صنعتی کالاپمپ سبد محصولات خود را از برندهای معتبر تکمیل کرده است تا مشتریان ما با یک مشاوره فنی تخصصی بهترین گزینه را انتخاب و با گارانتی طلایی استفاده نمایند.

بوستر پمپ، بوستر پمپ آبرسانی، بوستر پمپ آتش نشانی

tik جهت خرید بوستر پمپ و انتخاب بوسترپمپ مناسب با نیاز خود، با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید :

phone تلفن واحد فروش : 88952578      phone تلفکس : 88952798           email ایمیل شرکت : Info[at]kalapump[dot]com


بوستر پمپ، بوستر پمپ آبرسانی، بوستر پمپ آتش نشانی ، قیمت بوسترپمپبوستر پمپ، بوستر پمپ آبرسانی، بوستر پمپ آتش نشانی ، قیمت بوسترپمپ