ياتاقان هاي پمپ Pump bearings
جولای 11, 2017
عیب یابی پمپ های سانتریفیوژ

عیب یابی پمپ های سانتریفیوژ

⁠ ⁣🔍 ⁣عیب یابی پمپ های سانتریفیوژ:

⁣👈 پائین بودن سطح جریان خروجی در پمپ‌های خروجی می تواند ناشی از دلایل زیر باشد:

⁣🔹 مسدود بودن لوله مکش:

از باز بودن مسیر لوله مکش اطمینان حاصل کنید و دقت کنید که رسوبات در جریان ورودی اخلالی ایجاد نکرده باشند. اخلال در ورود آب به پمپ مسلما سطح جریان خروجی از پمپ را کاهش خواهد داد.

🔹 مستهلک شدن پروانه:

ساییده شدن و مستهلک شدن پره های پروانه، باعث کاهش ظرفیت هیدرولیک پمپ می‌گردد.

⁣🔹 چرخش معکوس پروانه:

در زمان اتصال الکتروموتور به جریان برق بسیار مهم است که دقت کنید که موتور ابتدا به چه سمتی می‌چرخد. روش مناسب این است که ابتدا الکتروموتور را بدون اینکه به پمپ وصل شده باشد روشن کرده و از اینکه شفت‌ها در جهت درست و مناسب می‌چرخند اطمینان حاصل کنید.

AfghanistanIraq