پروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ 2


پروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

آب و فاضلاب بوشهر

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل

آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های طبقاتی و شناور

آب و فاضلاب روستایی مازندران

خدمات ارائه شده : 12 الکتروپمپ های شناور سری Lowara GS , Lowara Z6

شرکت ارمند آب

خدمات ارائه شده : تامین الکتروپمپ های آب شیرین کن 132KW

آب و فاضلاب خوزستان

خدمات ارائه شده : تامین پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن

آب و فاضلاب همدان

خدمات ارائه شده : تامین پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن

آب و فاضلاب بندرعباس

خدمات ارائه شده : تامین پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن

تصفیه خانه بزرگ بندرلنگه دستگاه RO5000m3

خدمات ارائه شده : پمپ های CIP و Flushing زمینی استاینلس استیل

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی

خدمات ارائه شده : تامین انواع پمپ های استاینلس استیل طبقاتی

<< صفحه دوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ، پروژه پمپ، بوستر پمپپروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ، پروژه پمپ، بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq