پروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

آب و فاضلاب بوشهر
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل
آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های طبقاتی و شناور
آب و فاضلاب روستایی مازندران
خدمات ارائه شده : 12 الکتروپمپ های شناور سری Lowara GS , Lowara Z6
شرکت ارمند آب
خدمات ارائه شده : تامین الکتروپمپ های آب شیرین کن 132KW
آب و فاضلاب خوزستان
خدمات ارائه شده : تامین پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن
آب و فاضلاب همدان
خدمات ارائه شده : تامین پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن
آب و فاضلاب بندرعباس
خدمات ارائه شده : تامین پمپ فشارقوی استاینلس استیل جهت سیستم بزرگ آب شیرین کن
تصفیه خانه بزرگ بندرلنگه دستگاه RO5000m3
خدمات ارائه شده : پمپ های CIP و Flushing زمینی استاینلس استیل
شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی
خدمات ارائه شده : تامین انواع پمپ های استاینلس استیل طبقاتی

<< صفحه دوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ، پروژه پمپ، بوستر پمپپروژه های آب و فاضلاب کالاپمپ، پروژه پمپ، بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی