بنر کالاپمپ
انتخاب و خريد پمپ
آوریل 16, 2017
ياتاقان هاي پمپ Pump bearings
جولای 11, 2017

 ⁣نکاتی در مورد محل نصب پمپ‌های گریز از مرکز:

⁣✅ به طور کلى پمپ‌هاى گريز از مرکز را بايد هر چه نزديکتر به منبع نصب کرد و تا حد ممکن از طول لوله مکش کاست. همچنين شرايطى از قبيل دسترسى ساده و آسان، فضاى مناسب، روشنايى کافى و تهويه لازم براى بازبينى، نگهدارى و تعميرات پمپ را در نظر گرفت. اين پمپ‌ها را می‌توان به روش‌هاى زير نصب نمود:

⁣? سطحی:
در اين روش پمپ و موتور (الکتروموتور) در سطح زمين نصب مى شوند و اين در صورتى است که ارتفاع مکش از حداکثر عمق مجاز (جدول پست بعدی) بيشتر نباشد. مى توان پمپ و موتور را روى يک پايه فلزى (شاسی) به طور مستقيم به هم بست و مونتاژ کرد.

⁣? نصب در چاهک مجاور:
در صورتى که ارتفاع مکش از حداکثر عمق مجاز بيشتر باشد مى‌توان پمپ را در چاهک خشکى در کنار چاه اصلى نصب نمود. در اين حالت علاوه بر کاهش ارتفاع مکش، دسترسى به پمپ و شير آلات مربوط، براى بازرسى و تعمير به سهولت انجام مى گيرد.

⁣? نصب کمرچاهی:
کاهش ارتفاع مکش با آويزان کردن پمپ تا نيمه هاى طول چاه نيز امکان‌پذیر است. براى نگهدارى پمپ ممکن است آن را به وسيله تکيه گاهى به بدنه چاه مهار نمود. اين طريقه نصب به کمرچاهى معروف است. در اين روش با تغييرات سطح آب در چاه طى فصول مختلف مى‌توان ارتفاع مکش را با بالا و پايين بردن پمپ تنظيم نمود.

AfghanistanIraq