پروژه های ساختمانی کالاپمپ


پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

ساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ( تهران - جردن )

خدمات ارائه شده : تامین تمام بوستر پمپ های آبرسانی و آش نشانی و پمپ های تاسیساتی و دیزل پمپ

مجتمع بزرگ خلیج فارس شیراز

خدمات ارائه شده :الکتروپمپ ها و بوستر ستهای آبرسانی و آتش شانی

ساختمان مرکزی ایرانسل

خدمات ارائه شده : تامین تمام بوستر پمپ های آبرسانی و آش نشانی و پمپ های تاسیساتی

ساختمان مپنا ( تهران )

خدمات ارائه شده : تامین تمام بوستر پمپ های آبرسانی و آش نشانی و پمپ های تاسیساتی

هتل اسپیناس بهنود ( تهران - سعادت آباد )

خدمات ارائه شده :پمپ های زمینی و خطی تاسیساتی

فرودگاه امام خمینی ( تهران )

خدمات ارائه شده :پمپ های فشارقوی جهت آب شیرین کن

برج چناران ( تهران - الهیه )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیسات و بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی

برج های ساحل قو ( چالوس )

خدمات ارائه شده : بوسترپمپ های اتش نشانی و آبرسانی

ساختمان های بزرگ بتون کاوه ( تبریز )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بروستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

ساختمان های بزرگ آسمان ( تبریز )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بروستر پمپ های آبرسانی

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq