پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

ساختمان مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ( تهران - جردن )
خدمات ارائه شده : تامین تمام بوستر پمپ های آبرسانی و آش نشانی و پمپ های تاسیساتی و دیزل پمپ
مجتمع بزرگ خلیج فارس شیراز
خدمات ارائه شده :الکتروپمپ ها و بوستر ستهای آبرسانی و آتش شانی
ساختمان مرکزی ایرانسل
خدمات ارائه شده : تامین تمام بوستر پمپ های آبرسانی و آش نشانی و پمپ های تاسیساتی
ساختمان مپنا ( تهران )
خدمات ارائه شده : تامین تمام بوستر پمپ های آبرسانی و آش نشانی و پمپ های تاسیساتی
هتل اسپیناس بهنود ( تهران - سعادت آباد )
خدمات ارائه شده :پمپ های زمینی و خطی تاسیساتی
فرودگاه امام خمینی ( تهران )
خدمات ارائه شده :پمپ های فشارقوی جهت آب شیرین کن
برج چناران ( تهران - الهیه )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیسات و بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی
برج های ساحل قو ( چالوس )
خدمات ارائه شده : بوسترپمپ های اتش نشانی و آبرسانی
ساختمان های بزرگ بتون کاوه ( تبریز )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بروستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
ساختمان های بزرگ آسمان ( تبریز )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بروستر پمپ های آبرسانی
 

<< صفحه اول >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی