پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

پروژه عظیم رزمال ( تهران - همت غرب )
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی
بیمارستان شهید بهشتی ( بابل )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ کفکش و لجن کش جهت تصفیه خانه فاضلاب
پروژه ساختمانی شهید صیاد شیرازی ( تهران - انتهای همت )
خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل طبقاتی جهت آبرسانی
ساختمان مسکونی تجاری الهیه ( تهران - شرکت آپتوس ایران )
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی
پروژه بزرگ ساختمانی ارغوان بوستان
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی
پروژه هرم نور ( شیراز )
خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های دور ثابت و متغیر لوارا و پمپ های تاسیساتی
پروژه ساختمانی نشاط ( تهران )
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی
بیمارستان پارس ( رشت )
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی
ساختمان آقای قمی ( تهران - فرمانیه )
خدمات ارائه شده : انواع بوستر پمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی
ساختمان بهکام ( تهران )
خدمات ارائه شده : بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

<< صفحه ششم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی