پروژه های ساختمانی کالاپمپ 6


پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

پروژه عظیم رزمال ( تهران - همت غرب )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

بیمارستان شهید بهشتی ( بابل )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ کفکش و لجن کش جهت تصفیه خانه فاضلاب

پروژه ساختمانی شهید صیاد شیرازی ( تهران - انتهای همت )

خدمات ارائه شده : پمپ های استاینلس استیل طبقاتی جهت آبرسانی

ساختمان مسکونی تجاری الهیه ( تهران - شرکت آپتوس ایران )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

پروژه بزرگ ساختمانی ارغوان بوستان

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

پروژه هرم نور ( شیراز )

خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های دور ثابت و متغیر لوارا و پمپ های تاسیساتی

پروژه ساختمانی نشاط ( تهران )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

بیمارستان پارس ( رشت )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

ساختمان آقای قمی ( تهران - فرمانیه )

خدمات ارائه شده : انواع بوستر پمپ های استاینلس استیل طبقاتی و زمینی

ساختمان بهکام ( تهران )

خدمات ارائه شده : بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

<< صفحه ششم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq