پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

برج نیکا شهرداری کرج (ساختمان شهرداری مرکزی کرج )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و زمینی
پروژه باغ بهار ( تهران - خیابان سلیمی فرمانیه )
خدمات ارائه شده : پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی
هتل پارسیان اوین
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیسات و بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی
هتل صفائیه ( یزد )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و زمینی و لجن کش
هتل انقلاب ( تهران )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی
هتل المپیک ( تهران )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی
بیمارستان قلب فارس ( شیراز)
خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های دور متغیر و استاینلس استیل
ساختمان مریم ( تهران )
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
ساختمان پارسا ( تهران )
خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی
ساختمان الهیه ( تهران )
خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیسات و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

<< صفحه سوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی