پروژه های ساختمانی کالاپمپ 3


پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

برج نیکا شهرداری کرج (ساختمان شهرداری مرکزی کرج )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و زمینی

پروژه باغ بهار ( تهران - خیابان سلیمی فرمانیه )

خدمات ارائه شده : پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

هتل پارسیان اوین

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیسات و بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی

هتل صفائیه ( یزد )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و زمینی و لجن کش

هتل انقلاب ( تهران )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی

هتل المپیک ( تهران )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی

بیمارستان قلب فارس ( شیراز)

خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های دور متغیر و استاینلس استیل

ساختمان مریم ( تهران )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

ساختمان پارسا ( تهران )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

ساختمان الهیه ( تهران )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیسات و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

<< صفحه سوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq