پروژه های ساختمانی کالاپمپ 2


پروژه های ساختمانی کالاپمپ

کالاپمپ تخصصی ترین مرکزمشاوره، تامین و تعمیر انواع پمپ و موتور آلات صنعتی در ایران

 

هتل بزرگ امام خمینی (ره) ( فرودگاه امام خمینی )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

هتل مجلل درویشی مشهد

خدمات ارائه شده : پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی

برج باران (مشهد )

خدمات ارائه شده : بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی و پمپ های تاسیساتی

مجتمع تفریحی شهر لواسان ( بنیاد علوی )

خدمات ارائه شده : 9 ستگاه الکتروپمپ شناور استاینلس استیل Lowara Z8

بیمارستان چمران ( تهران )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی

برج باران ( تهران )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی

هتل خلیج فارس ( اسپیناس تهران )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

پروژه پارمیس پارک ( تهران - نیاوران )

خدمات ارائه شده : کلیه پمپ های تاسیساتی و بوستر ست های آبرسانی و آتش نشانی

دانشگاه اردبیل

خدمات ارائه شده : بوستر پمپ آتش نشانی سه پمپه

ساختمان بانک سامان ( تبریز )

خدمات ارائه شده : الکتروپمپ های تاسیساتی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

<< صفحه دوم >>

کالاپمپ | مشاوره تخصصی، انتخاب هوشمندانه

پروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپپروژه های ساختمانی کالاپمپ، پروژه پمپ، پروژه بوستر پمپ

پمپ، الکتروپمپ، پمپ آب خانگی
AfghanistanIraq